Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

 Algemene voorwaarden   

Verhindering

Als u verhinderd bent of om een andere reden de gemaakte afspraak niet kan nakomen, is het belangrijk dat  tenminste 24 uur van te voren afzegt. Afzeggen kan telefonische, eventueel ingesproken op de voicemail of per email.

Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.

Vergoeding

De cliënt kan zelf in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar nakijken of de behandeling vergoed wordt. Vivenda is niet aansprakelijk voor afwijzing van de vergoeding door de zorgverzekering of voor het overschrijden van het budget van de cliënt. 

Privacy

Als Vivenda zijn we gebonden aan een medisch beroepsgeheim. Alles wat wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Pas na uw toestemming vindt bijvoorbeeld rapportage aan uw huisarts plaats. Bij de registratie van uw gegevens houden wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kijk voor de privacy verklaring hieronder

Klachten

We zijn volgens de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht een klachtenprocedure op te zetten. 

Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Diëtetiek: Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch of per mail te bereiken : 030-310 09 29 of via de mail info@klachtenloketparamedici.nl. 

Shiatsu: Klachten die niet onderling kunnen worden  opgelost, kunnen gemeld worden bij het klacht- en tuchtrecht van de NVST. De klachtenfunctionaris is Mw. Boon, telefoonnummer 06-48445538. Ook kunt u er voor kiezen een mail te sturen, naar bemiddeling@quasir.nl. ie voor meer uitleg: www.nvst.nl/klachtenformulier

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid zorgen we voor waarneming in de praktijk. 

Meldcode huiselijk geweld

We zijn op de hoogte van de procedures bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De folder ligt in de wachtkamer.  


 

Privacyverklaring 

Vivenda gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden 15 jaar bewaard.

 

Als u gebruik maakt van diensten van Vivenda dan hebben uw gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de huisarts . Denk hierbij aan:

§ Naam

§ Geboortedatum

§ Adresgegevens

§ BSN

§ Telefoonnummer / mobiel nummer

§ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

§ E-mailadres

§ Bepaalde, ter zake doende, medische en sociale gegevens

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Vivenda heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk advies/behandeling te kunnen geven en voor de declaratie naar de ziektekostenverzekeraars.

 

Delen met anderen

Vivenda zal uw gegevens delen indien noodzakelijk,- in overleg- aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een collega of naar andere instelling bij opname). 


 

Uw gegevens worden opgeslagen bij ICT hosting organisatie om je gegevens veilig op te bergen.

Met deze organisatie hebben we een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ raadplegen.