ACT werkt !

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een vorm van gedragtherapie, liever gezegd "a way of life", die gericht is op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Binnen ACT leer je accepteren wat je niet kunt veranderen en je te richten op een waardevol leven waar je veel voldoening uit haalt. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ACT succesvol is bij verschillende doelgroepen, zoals chronische pijn, angststoornissen, werkstress en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Graag wil ik je wat extra informatie geven over de achtergrond van het programma. De consulten gaan niet altijd over eten, omdat 'eten' het probleem niet is. Het eten zelf doet niets. Het is de manier waarop we met ons eten omgaan waardoor we te weinig, te veel of de 'verkeerde' dingen gaan eten. Met alle consequenties van dien. Inmiddels laat onderzoek en ervaring zien dat alleen adviezen geven en jou vertellen wat je wel en kan eten, onvoldoende werkt om je eetgedrag aan te passen of te veranderen. Velen van ons weten immers wel wat gezond eten is, maar we doen het niet!

De manier waarop wij mensen met ons eten omgaan noemen we eetgedrag. Dat betekent dus eten=gedrag! En laat dat nu zo moeilijk zijn om te veranderen! Wij mensen leven immers grotendeels op de automatische piloot. We doen dingen veelal onbewust zonder dat we het altijd door hebben. Denk maar aan de dingen die je vandaag hebt gedaan. Over veel dingen hoefde je niet eens na te denken terwijl je ze deed.

En leven op de automatische piloot voelt ook nog eens heel erg comfortabel. We doen graag dingen op een bepaalde manier, zoals je ze gewend bent en dat geldt ook voor eten. We eten graag wat we gewend zijn te eten. Een dieet of advies volgen vraagt je om van de automatische piloot af te gaan en dat is voor ons mensen, moeilijk! En als het ons lukt om tijdelijk ons gedrag te veranderen omdat we bijvoorbeeld ' een stok achter de deur hebben' dan houden we het zeker niet altijd vol. Of wat gebeurt er als de spreekwoordelijke 'stok 'is verdwenen? En daar hoeven niet eens vervelende situaties voor nodig te zijn. We vallen terug en doen hetzelfde als voorheen....

ACT is een nieuwe stroming binnen de psychologie. Met ACT ga jij vaardigheden leren waardoor je minder op de automatische piloot gaat leven. Je leert stil te staan en te kiezen op basis van wat jij persoonlijk belangrijk vindt. Waarom wil je afvallen, aankomen of anders met eten omgaan? Waarom is dat belangrijk voor jou?

Anderzijds wordt er gekeken naar je gedragspatronen en leer je vaardigheden om wellicht andere keuzes te maken en daadwerkelijk te komen tot duurzame gedragsverandering en daarmee veranderingen in je eetpatroon.

Samen bekijken we of en in welke mate je stil gaat staan bij de omgang met negatieve gedachten en emoties. Want het valt niet mee om dingen anders te doen. Vervelende gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat we ons rot voelen waardoor het moeilijk wordt om te kiezen voor wat we belangrijk vinden en we weer terug schieten in onze automatische piloot, dus oud gedrag. Je leert met ACT om op een andere manier om te gaan met moeilijke gedachten of regels die je voor jezelf hanteert. Dat gebeurt niet door je vervelende gedachten te bestrijden met positieve gedachten. Je kunt namelijk nog zo hard proberen om te relativeren of jezelf te overtuigen dat je positief moet blijven of dat anderen het veel zwaarder hebben, maar wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dat op langere termijn zeker niet altijd werkt! En waarschijnlijk heb je zelf die ervaring ook wel. Met ACT leer je te accepteren wat je niet kunt veranderen. Je leert om problemen en moeilijkheden te erkennen voor wat ze zijn zonder dat je er steeds tegen blijft 'vechten'.

Waarschijnlijk heb je al eerder dingen geprobeerd die onvoldoende hebben geholpen? Kijk eens of je open kunt staan voor een alternatief dat wellicht beter werkt dat wat je tot nu toe hebt geprobeerd.

Kortom, je leert vaardigheden om het leven op de automatische piloot te doorbreken zodat je bewuster gaat leven. Je leert om keuzes te maken en doelen te stellen die je dichter bij brengen bij wat je echt belangrijk vindt! En je leert vaardigheden die je kunt inzetten om beter om te gaan en open te staan voor ongemak wat jou in dit proces kan belemmeren. En ja, dat bij de diëtist. 

Tot slot, wensen we je veel plezier en vooral veel leerzame ervaringen in dit ACT traject.

Hartelijke groet, Baukje Beitsma ( diëtist en shiatsutherapeut)